Evaluare Națională

              Evaluările naționale se desfășoară în baza unor Metodologii aprobate de Ministerul Educației

Evaluările naționale se desfășoară la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a 

 

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

în anul şcolar 2022-2023

6- 9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea naţională

  9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

19 iunie 2023 Limba şi literatura română - probă scrisă

21 iunie 2023 Matematica - probă scrisă

22 iunie 2023 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

28 iunie 2023 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

28 iunie 2023 depunerea contestațiilor (între orele16:00-19:00)

29 iunie 2023 depunerea contestațiilor (între orele 08:00-12:00)

29 iunie- 4 iulie 2023 Soluționarea contestaţiilor

 4 iulie 2023 Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022—2023

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a:

Scris — Limba română —  9 mai 2023

Scris — Limba maternă —  9 mai 2023

Citit — Limba română — 10 mai 2023

Citit — Limba maternă — 10 mai 2023

Matematică — 11 mai 2023

Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 12 mai 2023

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:

Limba română — 16 mai 2023

Matematică — 17 mai 2023

Limba maternă — 18 mai 2023


3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

Limbă și comunicare — 24 mai 2023

Matematică și Științe ale naturii — 25 mai 2023