Evaluare Națională

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

OMEN nr.4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC 4248/2020

Ordin de modificare și completare a OMEN nr.4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

OMEC nr.4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020

Ordinul nr.4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Ordinul nr.4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurileaflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Procedura 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburarea de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat- sesiunea 2019, valabilă și pentru anul școlar 2019-2020


Evaluările naționale se desfășoară în baza unor Metodologii aprobate de Ministerul Educației.  

Evaluările naționale se desfășoară la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. 


Rezultate simulare evaluare națională 2018-2019, clasa a VII-a  

Rezultate simulare evaluare națională 2018-2019, clasa a VIII-a  

 

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

în anul şcolar 2019-2020

2 - 5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea naţională

5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 2020 Limba şi literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020 Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie 2020 depunerea contestațiilor (între orele14:00-20:00)

23-26 iunie 2020 Rezolvarea contestaţiilor

27 iunie 2020 Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2019—2020

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a:

Scris — Limba română — 11 mai 2020

Scris — Limba maternă — 11 mai 2020

Citit — Limba română — 12 mai 2020

Citit — Limba maternă — 12 mai 2020

Matematică — 13 mai 2020

Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 14 mai 2020

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:

Limba română — 19 mai 2020

Matematică — 20 mai 2020

Limba maternă — 21 mai 2020


3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a:

Limbă și comunicare — 22 mai 2020

Matematică și Științe ale naturii — 23 mai 2020