Directori


Mihăilescu Mihaela-director


Studii

Liceul de matematică-fizică ”Al. I. Cuza” Focșani, promoția 1986; Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea filosofie-istorie, promoția 1990; master "Management educațional", Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1990-prezent; Director 1995 - prezent; Metodist IȘJ Galați 2007 -prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2007 - 2014; 32 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Școala Gimnazială nr. 1 Independența este școala în care m-am format și dezvoltat ca profesor și ca director. Îmi doresc să am puterea, răbdarea și entuziasmul de a insufla personalului școlii determinarea și încrederea mea că pot schimba în bine destine și lucruri.


Mihăilescu Adrian-director adjunct


Studii

Liceul de chimie industrială Iași, 1979 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea istorie-filosofie, promoția 1988; master „Management Educațional”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1988-prezent; Director Școala Gimnazială nr. 2 1992 - 2011, Director adjunct 2011- prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2012 - 2014; 37 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Doresc să realizez un management eficient, centrat pe calitatea actului de predare, pe implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților în atingerea obiectivelor școlii, pe construirea unui climat de încredere și siguranță pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ. Astfel, școala se poate dezvolta instituțional și va putea să promoveze, la un nivel superior, valorile educaționale. 

Profesori

Petrea Paula

profesor matematică-fizică  


Studii

Liceul "Vasile Alecsandri" Galați, promoția1986, Universitatea "Dunărea de Jos"- Galaţi, Facultatea de Ştiinţe, specializarea matematică-fizică, promoția 2002Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de matematică din 2000 până în prezent; 16 ani vechime în învățământ. Director în perioada 2006-2008 la Școala Gimnazială Nr. 2 Fârțănești. Din 1.09.2013 profesor de matematică a Școlii Gimnaziale Nr.2 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Încerc să fac cât mai accesibile cunoștințele din domeniul matematicii, tuturor elevilor și în același timp îmi doresc să le cultiv încrederea în forțele proprii, pentru că atunci când iți dorești cu adevărat să realizezi ceva în viață, prin munca si perseverență, totul este posibil. 

Sîrghe Gabriela

profesor limba și literatura română


Studii

Liceul nr. 7, promoția 1987. Facultatea de Litere și Științe, Universitatea "Dunărea de Jos"- Galați. Specializarea limba română-limba franceză, promoția 1997. Master Teoria și practica textului, Univ. "Dunărea de Jos"-Galați, promoția 1998


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Limba și literatura română din 1997 până în prezent; 25 de ani vechime în învățământ; 25 ani de vechime în Școala Gimnazială nr.1 Independența. Responsabil C.M. Limbă și comunicare din 2002 până în prezent,


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Menirea mea ca profesor de limba și literatura română este de a sensibiliza creator elevii prin promovarea literaturii, determinându-i să citească. Misiunea mea include și transmiterea în mod profesional și empatic a regulilor exprimării elegante, a ortografiei corecte și a comunicării coerente și eficiente.

Vârlan Nicoleta

profesor limba și literatura română


Studii

Liceul de Arte "Gheorghe Tattarescu"- Focşani, promoţia 2000, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Litere şi Teologie, specilalizarea Limba franceză- Limba română, promoţia 2004


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Limba şi literatura română din 2004 până în prezent; 18 ani vechime în învăţământ, din care 16 ani vechime în Şcoala Gimnazială Nr. 2 Independenţa.
Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea este de a crea caractere puternice, care să răzbească în viaţa prin muncă, dăruire şi talent. De asemenea, îmi doresc să le insuflu copiilor dorinţa de a citi, de a descoperi, de a se cultiva, de a-şi urma pasiunile, oricare ar fi acelea.

Novac Mihăiţă

profesor religie ortodoxă


Studii

Liceul Industrial Metalurgic Galati, promoția 2004; Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie, specializarea: Teologie didactică, Universitatea "Dunarea de Jos"-Galați, promoția 2008.


Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de religie ortodoxă din 2008 până în prezent, 14 ani vechime în învățământ, 12 ani la Școala Gimnazială Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Doresc sa cultiv în inimile și cugetele elevilor, dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Sper să înțeleagă importanța virtuților creștine și rolul lor esențial în viață, împlinind astfel voia lui Dumnezeu.

Stafie Mădălina Mihaela

profesor geografie


Studii

Universitatea "Dunarea de Jos" Galați, Facultatea de Științe Economice, specializarea ”Geografia turismului”, promoția 2008;  Master la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați,  Facultatea de Științe Economice, specializarea ”Management financiar bancar”, 2010


Grad didactic definitivat


Experiență profesională

Profesor din 2009 până în prezent, vechime în muncă 13 ani și 9 ani în învățământ, 2 ani vechime în Școala Gimnaziala Nr. 1 Independența


Misiunea mea în Șc, Gimn. Nr.1 Independența

Elevului îi rămân în minte informațiile, iar profesorul în suflet. Cred că școala trebuie să formeze competențe și aptitudini, să pregătească elevul pentru viață.

Bocăneală Silviu

profesor educație fizică și sport


Studii

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța, promoția 2018; Universitatea ”Dunărea de Jos” -Galați, Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Educație Fizică și Sport, promoția 2021


Grad didactic debutant


Experiență profesională

Profesor din 2021 până în prezent, vechime în învățământ 1 an.


Misiunea mea în Șc. Gimn. Nr.1 Independența

Vreau să îi fac pe elevi să înțeleagă importanța mișcării în viața lor. Sănătatea lor fizică și psihică este influențată de acest lucru. Scopul meu este ca elevul să practice exerciții fizice și după terminarea studiilor.


Filer Simona

profesor biologie


Studii

Grup Școlar "Radu Negru" Galați, promoția 1999; Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, Facultatea de Biologie, specializarea biochimie, promoția 2003Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de biologie 2007-prezent; 

15 ani vechime în învățământ, 8 ani vechime la Școala Gimnazială nr.1, Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să dezvolt în fiecare copil o pasiune pentru natură. Cred ca satisfacția cea mai mare este atunci cand reușești să stârnești unui copil curiozitatea și interesul pentru cunoaștere.

Badiu Elena Claudia

profesor lb.franceză


Studii

Universitatea "Dunărea de Jos"-Galaţi Facultatea de Litere și Teologie, specializarea Limba și literatura engleză- Limba și literatura franceză, promoția 2007;  Master la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Litere și Teologie, specializarea Discurs specializat. Terminologii. Traduceri, promoția 2009


Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor limba franceză-limba engleză, 10 ani vechime în învățământ


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Menirea mea ca profesor de limba franceză este aceea de a transmite mai departe elevilor dorința de a descoperi tainele și muzicalitatea unei limbi de circulație internațională și de a le oferi copiilor șansa unei călătorii în lumea minunată a lumii franceze.

Dajbog Mirela

profesor matematică


Studii

Liceul "Dumitru Moțoc" Galați, 2005, Universitatea "Dunărea de Jos"-Galaţi Facultatea de Ştiinţe specializarea matematică-informatică, promoția 2008; Master "Didactica Matematicii", Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe, promoția 2012


Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de matematică din 2008 până în prezent; 15 ani vechime în învățământ. Din 1.09.2013 profesor de matematică a Școlii Gimnaziale Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să reușesc să apropii elevii de disciplina matematică. Îmi doresc ca elevii sa treacă prin primul lor examen important, Evaluarea Națională cu rezultate deosebite.

Ochianu Marian

profesor educație fizică și sport


Studii

Liceul cu Program Sportiv Galați, promoția 2002; Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea "Dunarea de Jos" Galați, promoția 2006, Master "Activitati Motrice", promoția 2008


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor educație fizică și sport 2008-prezent; 14 ani vechime în învățământ; 13 ani la Școala Gimnazială Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să cultiv în sufletele copiilor valorile necesare pentru a putea răzbi și pentru a putea fi respectați în societate.

Gorea Mirela Diana

profesor educație plastică


Studii

Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin", Galaţi, promoția 2003; Universitatea Naţională de Arte Plastice, Bucureşti, promoţia 2007 Grad didactic debutant


Experienţă profesională

Profesor de educaţie plastică,  5 ani vechime în învăţământ, 3 ani în Şcoala Gimnazială nr. 1 din Indepenedenţa.


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca profesor de educație plastică este să insuflu elevilor dragostea de frumos, dezvoltarea gustului estetic și cunoașterea valorilor artistice și culturale.


Ioniță Raluca

profesor Informatică și TIC


Studii

Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, Universitatea ”Dunărea de Jos”- Galați, Facultatea de Științe, specializarea matematică-informatică, promoția 2008.


Grad didactic definitivat


Experienţă profesională

Profesor de informatică 2008-prezent; 


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca profesor de Informatică și TIC este  să las o amprentă pozitivă în fiinţa fiecărui elev, să inspir elevii sa îndrăgească informatica, să dezvolte o pasiune pentru această disciplină care poate deschide multe drumuri în viaţă pe viitor.


Iorga Laurențiu

profesor ed. tehnologică și activități practice 


Studii

Liceul ”Alexandru Ioan Cuza”, Galați, promoția 1988; Universitatea "Dunărea de Jos”- Galați, specializarea Management în Industrie, promoția 1997; Universitatea "Dunărea de Jos”- Galați, specializarea Educație Tehnologică și Activități practice, promoția 2020; Universitatea "Dunărea de Jos”- Galați, conversie Biologie, 2018


Grad didactic definitivat


Experienţă profesionalăMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa


Bocșan Iuliana

profesor fizică


Studii

Facultatea de Chimie, Universitatea București, promoția 1996Grad didactic I 


Experienţă profesională

Profesor de chimie-fizică din 1996, din 2017 până în prezent la Școala Gimnazială Nr. 1 Independența și Școala Gimnazială Nr.1, Tulucești


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea în școală este de a transpune noțiunile teoretice de fizică în viața de zi cu zi.


Hen Ana Maria

profesor biologie


Studii

Universitatea de Științe Agicole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, specializarea ”Horticultură”; Master specializarea ”Producerea semințelor și a materialului săditor horticol”; Departamentul de Formare continuă și transfer tehnologic, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, specializarea Biologie;


Grad didactic definitivat


Experiență profesională

Profesor biologie, 4 ani vechime în învățământ


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Prin dedicație și implicare permanentă, doresc să le stimulez elevilor curiozitatea și dorința de a învăța mereu lucruri noi.

Stanciu Angelica

profesor educație muzicală


Studii

Liceul de Artă ”D.Cuclin”, Galați, profil teorie muzicală 1998; Facultatea de Arte, specializarea ”Interpretare-canto”, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați; Master la  Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Arte, specializarea ”Teoria și practica spectacolului liric”, promoția 2021


Grad didactic debutant


Experiență profesională

Am experiență în domeniul artistic de peste 28 de ani, în diferite spectacole și activități artistice naționale și internaționale. Momentan, activez ca solist vocal în taraful Năzdrăvanii și în fanfara Centrului Cultural ”Dunărea de Jos”, iar în paralel activez ca profesor de educație muzicală, dar și ca profesor de canto în diferite instituții, cum ar fi: școli, Centrul Cultural și Teatrul Guliver, Galați.


Misiunea mea în Șc. Gimn. Nr.1 Independența

Misiunea mea e de a aduce starea de bine în rândul elevilor, la fiecare oră de curs. Misiunea mea e ca elevii să plece de la oră fredonând cântecele studiate la ora de educație muzicală.

Onofrei Iulia

profesor lb. engleză


Studii

Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”; Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatura română- Limba și literatura engleză, promoția 2019; Master la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Litere, specializarea Traducere și Interpretariat, promoția 2021Grad didactic debutant Experienţă profesională

Profesor asistent de limba engleză la ”Funny English” Galați, octombrie2018-iulie 2019; Traducător Editura Litera, iunie 2020-iulie 2022;

Profesor debutant de limba engleză la Școala Gimnazială Nr.1 Independența 2022-prezent;Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa     

Dincolo de tot ceea ce este evident, dincolo de teme și lecții sau de rigurozitatea muncii intelectuale, îmi doresc să aduc la clasă bucuria de a fi la școală, de a se apropia natural de limba engleză care, de altfel, a devenit astăzi pentru unii elevi a doua limbă vorbită. Îmi doresc să îi ajut să se conecteze sigur la o lume în care majoritatea angajatorilor cer obligatoriu cunoașterea limbii engleze la nivel avansat sau măcar mediu. Sunt realistă, de aceea îmi doresc ca misiunea mea să îi aducă cât de aproape posibil de ceea ce își doresc dar și de ceea ce le place. Limba engleză se regăsește peste tot astăzi, formele de cultură sunt diverse și continuă să se diversifice. Îmi doresc să îi îndrum cu încredere către cele mai frumoase patrimonii culturale ale limbii engleze și să explorăm împreună o lume din care bariera lingvistică, culturală sau rasială au dispărut.

Strinate Angelica

profesor lb.engleză şi 

lb.franceză


Studii

Liceul Cuza Voda Galați, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați, promoția 2002


Grad didactic I


Experienţă profesională


Profesor limba engleză si franceză din 2002 până în prezent, la Școala 2 din 2012 până în prezent


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Sper sa le placă copiilor activitățile pe care le pregătim în timpul orelor de curs și în afara școlii.

Feraru Angela

profesor fizică-chimie


Studii

”Universitatea Dunărea de Jos”, Galați, Facultatea de Științe, specializarea Fizică-Chimie, promoția 2002Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor fizică-chimie, 20 ani vechime în învățământ


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca profesor este să îi ajut pe elevi să devină încrezători în propriile forțe, să descopere tainele chimiei și să utilizeze cunoștințele asimilate în viața cotidiană.

Vulpe Veronica

psiholog școlar


Studii

Liceul Teoretic ”Radu Negru” Făgăraș, jud. Brașov, promoția 1995; Universitatea București, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie, specializarea ”Psihologie”, promoția 1999; Master ”Comunicare interculturală și literatură”, Universitatea ”Dunărea de Jos”- Galați, 2006


Grad didactic definitivat


Experiență profesională

Psiholog clinician 1999-2011; din 2013 psiholog școlar; în prezent, profesor psiholog la Șc. Gimn. Nr.1 Independența și Șc. Gim. ”Unirea”, Braniștea


Misiunea mea în Șc. Gimn. Nr.1 Independența

Doresc să îmi pun experiența profesională, creativitatea și energia în folosul copiilor Școlii Gimnaziale Nr.1 Independența, al părinților și cadrelor didactice, pentru a facilita buna integrare, optima dezvoltare, stimularea întregului potențial, contribuind la pregătirea celor mici pentru etapele următoare ale vieții.