Valori promovate în Şcoala Gimnazială nr. 1 Independenţa:

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a spune „NU” factorilor perturbatori. Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale. Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Organizăm activitățile instructiv– educative cu scopul de a forma elevi apți:

-să-şi cunoască propria valoare;

-să încerce să se autodepăşească;

-să gândească independent;

-să-şi rezolve singuri problemele;

-să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;

-să înveţe să se protejeze singuri;

-să comunice în mod eficient cu ceilalţi.