Despre noi

VIZIUNEA ȘCOLII

       Şcoala Gimnazială Nr. 1 devine un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte, receptiv la nevoile și aptitudinile fiecărui elev, ai cărei absolvenți vor deveni cetățeni responsabili într-o societate a secolului XXI, vor demonstra că au dobândit competenţele necesare unei corecte inserţii sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Deviza şcolii este: ”Școala în care se învață și care învață!”

MISIUNEA ȘCOLII

          Școala Gimnazială nr. 1 își propune să asigure preşcolarilor şi elevilor din Independența şanse egale pentru dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi trăsăturilor pozitive de caracter care să le faciliteze integrarea cu succes într-o treaptă superioară de educație şi identificarea acelor instrumente care să le permită să transforme societatea în care trăiesc într-o societate durabilă, o societate bazată pe valorile umanismului şi ale democraţiei. Considerăm că școala gimnazială trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:

Fiecare elev:

 • Să dispună de un standard de educație corespunzător vârstei și valorilor morale;

 • Să dispună de capacități de comunicare eficientă în situații concrete, folosind limba română, cel puțin o limbă străină, limbajul informatic și cel artistic;

 • Să demonstreze atitudini pozitive în raport cu mediul social și cel natural, spirit de solidaritate, toleranță, responsabilitate, sensibilitate umană;

 • Să posede capacitatea de a formula şi de a rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii.

Baza materială:

Toate spaţiile destinate procesului didactic sunt utilate pentru a se putea desfăşura un învăţământ de calitate. Au fost modernizate cu finanţare de la bugetul de stat două săli de clasă destinate claselor pregătitoare. Au fost dezvoltate baza materială şi tehnică din dotare.

Școala Gimnazială nr. 1

Corp A + B– clădiri reabilitate, izolate termic, cu mobilier modular, nou, în toate clasele;

- Săli de clasă obișnuite - 6;

- Laboratoare - 2 (știinte+ SEI);

- Cabinete - 1 (matematică);

- cabinet director;

- cabinet secretar;

- cabinet contabil;

- grupuri sanitare interioare;

- încălzire centrală cu gaz metan;

- teren sport fotbal cu gazon sintetic;

- spațiu depozitare produse lactate si de panificație – 1;

- Cameră centrală termică - 1;

Școala Gimnazială nr. 2

Clădire reabilitată, izolată termic, cu mobilier modular, nou, în toate clasele;

- Săli de clasă - 8;

- Laboratoare - 1 (SEI);

- cabinet director adj.;

- cabinet secretar;

- grupuri sanitare interioare;

- încălzire centrală cu gaz metan;

- Spațiu depozitare produse lactate si de panificație – 1;

- Cameră centrală termică - 1;

GPN nr.1 dispune de:


- Săli de grupă – 3;

- Cancelarie - 1;

- Grup sanitar interior;

- Cameră centrală termică - 1;

- Alte spații - 2;


GPN nr. 2 dispune de:


- Săli de grupă - 2;

- cancelarie - 1;

- sală spectacole;