Directori


Mihăilescu Mihaela-director


Studii

Liceul de matematică-fizică ”Al. I. Cuza” Focșani, promoția 1986; Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea filosofie-istorie, promoția 1990; 

master ”Management educațional”, Universitatea ”Dunărea de Jos”, 2007


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1990-prezent; Director 1995 - prezent; Metodist IȘJ Galați 2007 -prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2007 - 2014; 32 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Școala Gimnazială nr. 1 Independența este școala în care m-am format și dezvoltat ca profesor și ca director. Îmi doresc să am puterea, răbdarea și entuziasmul de a insufla personalului școlii determinarea și încrederea mea că pot schimba în bine destine și lucruri. 


Mihăilescu Adrian-director adjunct


Studii

Liceul de chimie industrială Iași, 1979 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea istorie-filosofie, promoția 1988; master „Management Educațional”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1988-prezent; Director Școala Gimnazială nr. 2 1992 - 2011, Director adjunct 2011- prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2012 - 2014; 37 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Doresc să realizez un management eficient, centrat pe calitatea actului de predare, pe implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților în atingerea obiectivelor școlii, pe construirea unui climat de încredere și siguranță pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ. Astfel, școala se poate dezvolta instituțional și va putea să promoveze, la un nivel superior, valorile educaționale. 

Educatoare/profesoare- înv. preprimar

Enache Jana Monica

profesor înv. preprimar


Studii

Școla postliceală pedagogică "Pro Humanitas" Galați, promoția 2000; Universitatea ,,S. Haret" Facultatea Sociologie Psihologie București, promoția 2010Grad didactic I


Experienţă profesională

Educatoare din 2000 până în prezent, 22 ani vechime în învățământMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Rolul meu este de a ajuta copiii să depășească unele obstacole și să creez un mediu educațional și stimulativ adecvat procesului instructiv-educativ.

Stan Gina

profesor înv. preprimar


Studii

Liceul cu Program Sportiv Brăila, promoția 1997; Școala Postliceală   „Pro-Humanitas” Galați specialitatea învățători-educatoare promoția 2000; Facultatea de Sociologie-Psihologie București, promoția 2010;


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor învătămant preșcolar cu 22 ani vechime la Grădinița Nr.1 IndependențaMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Prin activitatea mea didactică la grupă urmăresc să dezvolt preșcolarilor capacitatea de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.

Susanu Ionela

profesor înv. preprimar


Studii

Liceul Pedagogic "D.P.Perpessicius" Brăila, promoția 1998; Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe și Bănci, Universitatea Danubius Galati, promoția 2006


Grad didactic II


Experienţă profesională

Educatoare din 1998 până în prezent, 18 ani vechime în învățământ, 6 ani vechime la Grădinița nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Prin activitatea la clasa îmi doresc să încurajez copiii să-și dezvolte o imagine de sine pozitivă, capacitate decizională, autonomie, să achiziționeze cunoștințe, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în școală.

Iamandi Mariana Carmen

educatoare


Studii

Școala Postliceală de specialitate Costache Negri

specialitatea învățător-educatoare
Grad didactic II


Experienţă profesională

Învățător din 1996 până în 2010, Școala nr. 1, 2010-până în prezent educatoare la Gradinița nr. 2 IndependențaMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să dezvolt copiilor cu care lucrez abilităţi de viaţă care să le asigure acestora o funcţionare eficientă în societate. Aș vrea ca preșcolarii care ajung la școală să deprindă toate abilitățile pentru a se integra în viața de elev.

Banea Titina

profesor înv. preprimar


Studii

Lic.pedagogic "C Negri" Galați, promoția1978. Universitatea "Dunărea de Jos" Galați. Facultatea de litere, specializarea Limbă și literatură română-Limbă și literatură franceză, promoția 2011


Grad didactic I


Experienţă profesională

Prof. învăț. preprimar, 32 ani vechime la Grădinița nr.1 Independența. În prezent membru în Consiliul Consultativ (învățământ preprimar) IȘJ Galați, responsabil Comisie Metodică (învățământ preprimar) Școala Gimnazială nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

În activitatea didactică urmăresc să ajut copilul să acționeze singur, să voiască singur, să gândescă singur, asigurându-i în acest fel integrarea în mediul școlar și social.