Directori


Mihăilescu Mihaela-director


Studii

Liceul de matematică-fizică ”Al. I. Cuza” Focșani, promoția 1986; Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea filosofie-istorie, promoția 1990; 

master ”Management educațional”, Universitatea ”Dunărea de Jos”, 2007


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1990-prezent; Director 1995 - prezent; Metodist IȘJ Galați 2007 -prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2007 - 2014; 32 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Școala Gimnazială nr. 1 Independența este școala în care m-am format și dezvoltat ca profesor și ca director. Îmi doresc să am puterea, răbdarea și entuziasmul de a insufla personalului școlii determinarea și încrederea mea că pot schimba în bine destine și lucruri. 


Mihăilescu Adrian-director adjunct


Studii

Liceul de chimie industrială Iași, 1979 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea istorie-filosofie, promoția 1988; master „Management Educațional”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1988-prezent; Director Școala Gimnazială nr. 2 1992 - 2011, Director adjunct 2011- prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2012 - 2014; 37 ani vechime în învățământ, 32 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Doresc să realizez un management eficient, centrat pe calitatea actului de predare, pe implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților în atingerea obiectivelor școlii, pe construirea unui climat de încredere și siguranță pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ. Astfel, școala se poate dezvolta instituțional și va putea să promoveze, la un nivel superior, valorile educaționale. 

Învăţătoare/profesoare- înv. primar

Brînză Cătălina

profesor înv. primar

Studii

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Galați, 2006; Universitatea "Dunărea de Jos", Galați- Facultatea de Științe ale Comunicării- Jurnalism, 2010; Facultatea de Litere- specializarea română-engleză, 2017; Facultatea de Psihologie și Științele educației, București- Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 2021


Grad didactic definitivat


Experienţă profesională

8 ani vechime învăţământ, 4 ani instructor educator și de 4 ani învățător titular la Școala Gimnazială Nr. 2 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Doresc să fiu un profesor motivațional pentru elevii mei, să îi călăuzesc în drumul descoperirii și devenirii lor, să mă apropii de modelul dascălului ideal pe care mi-aș dori să îl aibă proprii mei copii. Consider că starea de bine a elevilor și a cadrului didactic pune o bază solidă pentru a crea un spațiu sigur de învățare

Paraschiv Maricela

profesor înv. primar

Studii

Colegiul de institutori "Dunărea de Jos" Galați, 2006.
Grad didactic IExperienţă profesională

Învățător 2000- prezent; 16 ani vechime învățămant; 16 ani la Școala Gimnazială Nr. 1 Independența
Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să provoc situații de învățare prin cooperare, favorizând un mediu de învățare interactiv si dinamic, dând posibilitatea implicarii active în sarcina și contribuția creativă a fiecarui elev.

Onica Oana

profesor înv. primar


Studii

Liceul Pedagogic ”C.Negrii”, Galați, specializarea învățători-educatori, promoția 2001; Universitatea "Dunărea de Jos", Galați - Facultatea de Litere, specializarea română-franceză, 2006; Masterat: ”Strategii Europene de managementul resurselor umane”, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați, 2009


Grad didactic definitivat


Experienţă profesională

Învățător titular 2001-2003, 5 ani vechime în învățământul particular, grădiniță și after-school; din 2019 învățător titular la Școala Gimnazială Nr.2 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să dezvolt potențialul creativ și intelectual al copiilor, să modelez viitoare personalități care să se adapteze cu ușurință vieții sociale. Copilul este un viitor adult care prin educație devine echilibrat și împlinit

Mihăila Mihaela

profesor înv. primar


Studii

Liceul pedagogic "Costachi Negri", Galați - promoția 2002 Universitatea "Dunărea de Jos", Galați - Facultatea de Știinte Economice - specializarea Geografia turismului - promoția 2006, Facultatea de Geografie, București - masterat Managementul resurselor si activităților turistice, promoția 2010


Grad didactic II


Experienţă profesională

Pofesor de geografie (2007 - 2012), prof. înv. primar (2012 - prezent). Vechime în învățământ: 15 ani, ultimii 9 ani la școlile din Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea este sa ajut elevii să se descopere pe ei însiși, dar si universul cărților, astfel încât să primescă învățăturile cu plăcere și bucurie, deoarece acestea sunt singurele învățături care vor dăinui.

Mocanu Valentina-Violeta

profesor înv. primar


Studii

Şcoala Normală "C. Negri" Galați, promoția 1999; Facultatea de Ştiinte Economice şi Administrative, Universitatea Dunărea de Jos Galați, promoţia 2004


Grad didactic I


Experienţă profesională

Învăţător 1999 - prezent, consilier şcolar 2001-2003, 2014 - prezent, 16 ani vechime în învăţământ, 3 ani vechime la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Independenţa


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să dezvolt copiilor cu care lucrez abilităţi de viaţă care să le asigure acestora o funcţionare eficientă în societate. Aş vrea să văd că cei care ies „din mâna noastră de educatori” au simţul răspunderii, ştiu să discearnă între ce este bine şi ce nu, au capacitatea de a lua decizii, sunt oameni de încredere şi „sunt înarmaţi” cu acele prerechizite care îi ajută să reuşească în viaţă.

Mocanu Liliana

profesor înv. primar


Studii

Școala postliceală pedagogică "Dimitrie Cantemir", Bacău,promoția 1998; Colegiul pedagogic de institutori "S. Haret", București, promoția 2002Grad didactic IExperienţă profesională

Învățător din 1998 până în prezent; 18 ani vechime în învățământ, dintre care 3 ani vechime la Școala Gimnazială Nr.2 Independența.Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Menirea mea este de a fi permanent ancorată în prezentul cultural, social, civic, comportamental al lumii în care trăiesc pentru a fi în măsură să ofer un model viu de conduită și măiestrie elevilor.

Costin Elena

profesor înv. primar


Studii

Școala Postliceală "Psyconas" Vaslui, specialitatea învățători-educatoare, promoția 1999, Universitatea ”Spiru Haret”, București, Facultatea de sociologie-psihologie, specialitatea psihologie, promoția 2010


Grad didactic I


Experienţă profesională

Învățător: 1996-prezent; lider de sindicat 2000- prezent; 21 ani vechime în învățământ, 18 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

În activitatea mea urmăresc să consolidez sistemul de valori al elevilor, sistem ce trebuie să aibă la bază educația, să le trezesc dorința de a fi activi, utili, de a se implica, de a gândi, de a crea și să le dezvolt abilități, competențe, deprinderea de a ști când și cum să folosească ce au dobândit.

Ene Antoneta Antigona

profesor înv. primar


Studii

Școala Postliceală "Psyconas" Vaslui- 1999; Facultatea de psihologie Spiru Haret, București, promoția 2011


Grad didactic I


Experienţă profesională

Învățător:1994-1999 învățător suplinitor; 1999-prezent învățător calificat; 22 ani vechime în învățământ, 17 ani vechime la Școala Gimnazială nr: 1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca dascăl este să intru în clasă zâmbind, să am foarte mare răbdare, să tratez elevii cu blândeţe şi respect, să fiu sigură pe mine, să las orgoliul la poarta şcolii, să fiu o persoană empatică, să aduc noua tehnologie în ajutorul predării lecţiilor, să-mi fac meseria cu dragoste şi pasiune, şi să nu-mi uit misiunea.

Stegaru Ana-Maria

profesor înv. primar


Studii

Liceul pedagogic "C. Negri", promoția 2000; Universitatea "Spiru Haret", București, Facultatea de sociologie-psihologie, specializarea psihologie, promoția 2010


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor învățământ primar 2000-prezent; 16 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, structură Școala Gimnazială nr. 2, Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să reușesc să formez "oameni", cu caractere blânde, dar puternice. Îmi doresc să le insuflu curiozitate și dorință de cunoaștere. Mergem înainte cu încredere!